หน้าแรก  กิจกรรมของสมาคม  ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น  เกี่ยวกับเรา  แผนที่


            
  ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองโนดา   
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองโนดาเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รวมตัวกัน
ก่อตั้งเป็นสมาคมเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1997โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติของชุมชนท้องถิ่น เพื่อคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองโนดา
จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความสบายใจ ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาติต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้น จัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น
ให้กับคนต่างชาติ 
และทางสมาคมยังให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของสมาคมอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย
ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการทำให้เมืองโนดา
เป็นเมืองที่มีการยอมรับในความหลากหลายของชาติพันธุ์

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
     

 


 

กิจกรรมของสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองโนดา
การจัดงานรื่นเริงประจำปีของสมาคม

ในงานมีการแสดงสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นโดยคนต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับทางสมาคม
มีการทดลองแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายประจำชาติของชาติต่างๆ
มีการแสดงของชาติต่างๆและมีการออกร้านอาหารของชาติต่างๆในงานด้วย
การจัดงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนี้นัดโดยสมาชิกของทุกกลุ่มในสมาคม

กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ทางสมาคมได้จัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติโดยมีชั้นเรียนอาทิตย์ละสองวันคือ
ชั้นเรียนวันอาทิตย์ (15:00~16:30)
ชั้นเรียนวันจันทร์(10:00~11:30)
ชั้นเรียนเสะคิญะโดะ(10:30~12:00 วันอาทิตย์ )
มีการจัดทัศนศักษานอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยัง
มีการอบรมยกระดับความรู้ของอาสาสมัครผู้สอนภาษาญี่ปุ่น และการเข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่ง
จัดโดยสมาคมอื่นๆ

กลุ่มมิตรภาพและการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมหลักของกลุ่มนี้คือจัดทัศนศึกษาโดยรถบัสเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวต่างชาติ
กับชาวเมืองโนดา นอกจากนี้ยังมีการจัดการร่วมงานเทศกาลฤดูร้อนของเมืองโนดา
จัดโปรแกรม
โฮมสเตย์

กิจกรรมสอนการทำอาหารต่างชาติ
กิจกรรมการทำโมจิ
กิจกรรมสอนทำกิมจิ
จัดงานปาร์ตี้ต้อนรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมโฮมสเตย์
กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติแก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมต้นใน
เมืองโนดา

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
สนับสนุนการศึกษาด้านการทำความเข้าใจระหว่างประเทศ
เฟรนด์ชิป ซาลอน

 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ
 จัดสอนภาษาต่างๆสำหรับคนญี่ปุ่นที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขณะนี้มีการสอนภาษาเกาหลี มีครูผู้สอนหนึ่งคน
 แบ่งการเรียนออกเป็นสองภาค คือภาคแรกและภาคหลัง ภาคละยี่สิบครั้ง มีหกคอร์ส 
ระดับชั้นต้น เรียนวันพุธช่วงเช้า

 ภาษาอังกฤษ (สนทนา)  มีครูผุ้สอนสองคน
แบ่งการเรียนออกเป็นสองภาค คือภาคแรกและภาคหลัง   
ภาคละยี่สิบครั้ง มีหกคอร์ส 
 ระดับชั้นต้น เรียนวันพฤหัสบดี ช่วงเช้า

 ภาษาเกาหลีระดับชั้นต้น
 ภาษาจีน ระดับชั้นต้น
 ภาษาไทย ระดับชั้นต้น
 
 กลุ่มแอดมิน
 มีการออกจดหมายข่าว Fanfare NIA ปีละสามครั้ง และจดหมายข่าวฉบับย่อ ปีละห้าครั้ง
 จัดทำเวบไซด์ของสมาคม
 เข้าร่วมงานจัดแสดงภาพถ่ายกิจกรรมของสมาคม

     

       


      
 

 
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองโนดา
 ผูกมิตรกับคนต่างชาติ

 เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของกันและกัน

เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ

จัดทัศนาจรโดยรถบัส สอนการทำอาหารของชาติต่างๆ
พักที่บ้านคนญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น (โฮมสเตย์)
งานรื่นเริงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานของสมาคม
อีกมากรอคุณอย
อัตราค่าสมาชิก
สมาชิกบุคคลปีละ 2,000 เยน
 สมาชิกนักศักษาปีละ 1,000 เยน
 สมาชิกครอบครัวปีละ 3,000  เยน

ติดต่อสอบถาม โทร 04-7123-1065 (ภาษาญี่ปุ่น)
แฟกซ์
    04-7122-1557
 E-mail : nodashikokusai@yahoo.co.jp
    

 
 
แผนที่ โนดะโซโกฟุกุชิไกกัง