ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองโนดาได้จัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติที่
ต้องการเรียนรูภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสอนหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับ

ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นไปจนถึงระดับสูงสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของตนเอง
วัน  เวลา
ชั้นเรียนวันอาทิตย์......เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15:00  น. ถึง  16:30 น.
ชั้นเรียนวันจันทร์.......  เปิดสอนทุกวันจันทร์  เวลา  10:00 น. ถึง 11:30 น.
สถานที่......ชั้นแปดที่ทำการเขตโนดา.
ชั้นเรียนเสะคิญะโดะ.......เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ เวลา  10:30 น. ถึง 12:00 น.
สถานที่......อิชิอิโนะหอ
ค่าเรียนครั้งละหนึ่งร้อยเยน (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคม เรียนฟรี
ค่าสมาชิกปีละสองพันเยน)


ติดต่อสอบถาม โทร 04-7123-1065 (ภาษาญี่ปุ่น)
  แฟกซ์
    04-7122-1557

ตารางการเรียน
E-mail :nodashikokusai@yahoo.co.jp